Knockin' On Heaven's Door

Ooooooo ooooooooooooo
Ooooooo (Yeah yeah) oooooooooo (Yeah)
Ooooooo (Yeah yeah) oooooooooo (Yeah)

Mama take this badge off of me (Ooooooo ooooooooooooo)
I can't use it anymore (Ooooooo ooooooooooooo)
It's gettin dark too dark to see (Ooooooo ooooooooooooo)
Feel like I'm knockin on Heaven's door (Ooooooo ooooooooooooo)

Knock knock knockin on Heaven's door (Ooooooo ooooooooooooo)
Knock knock knockin on Heaven's door (Ooooooo ooooooooooooo)
Knock knock knockin on Heaven's door (Ooooooo ooooooooooooo)
Knock knock knockin on Heaven's door (Ooooooo ooooooooooooo)

Mama put my guns in the ground (Ooooooo ooooooooooooo)
I can't shoot them anymore (Ooooooo ooooooooooooo)
That long black cloud is comin down (Ooooooo ooooooooooooo)
I feel like I'm knockin on Heaven's door (Ooooooo ooooooooooooo)
Knock knock knockin on Heaven's door (Ooooooo ooooooooooooo)
Knock knock knockin on Heaven's door (Ooooooo ooooooooooooo)
Knock knock knockin on Heaven's door (Ooooooo ooooooooooooo)
Knock knock knockin on Heaven's door (Ooooooo ooooooooooooo)

Yeah eee yeah
Knock knock knockin on heaven's door (Ooooooo ooooooooooooo)

Yeah yeah (Ooooooo) yeah (Ooooooooooooo)
Yeah yeah (Ooooooo) yeah (Ooooooooooooo)
Yeah yeah (Ooooooo) yeah (Ooooooooooooo)
Oh
Yeah yeah (Ooooooo) yeah (Ooooooooooooo)

<---